Hợp tác lâu dài

Đại lý chú ý các vấn đề sau:

1.1. Đại lý được yêu cầu Chồi Xanh Media hướng dẫn các thông tin, thủ tục giấy tờ các điều kiện cơ bản liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.

1.2. Đại lý được chủ động xây dựng các phương thức tiếp thị khách hàng.

1.3. Đại lý được đàm phán và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng của đại lý.

1.4. Đại lý được Chồi Xanh Media hỗ trợ chuyển các dịch vụ trước đây đăng ký lẻ vào đại lý. Chồi Xanh Media chỉ hỗ trợ với điều kiện đại lý phải sử dụng tài khoản trên 10.000.000VNĐ.

1.5. Đại lý được Chồi Xanh Media hỗ trợ miễn phí:

  • 05 Gói host Pro để demo cho khách hàng, 05 gói host này gắn liền với tên web của đại lý
  • Các tài liệu sử dụng, sử dụng web, sử dụng hosting.

1.6. Được hưởng hoa hồng trực tiếp hoặc hướng giá bán ưu đãi, cụ thể:

  • Giá bán gói dịch vụ thiết kế web: 700.000 VNĐ / Web
  • Hoa hồng dịch vụ duy trì thiết kế web, hoa hồng dịch vụ hosting và hoa hồng duy trì dịch vụ hosting: 50% giá bán công bố

1.7. Đại lý được Chồi Xanh Media hỗ trợ các tài liệu sử dụng.

1.8. Đại lý được quyền đăng ký dịch vụ tên miền và lưu trữ website trên máy chủ trong phạm vi 100% giá trị ký quỹ.

1.9. Có trách nhiệm nhắc nhở khách hàng gia hạn khi dịch vụ gần hết hạn để hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền và các dịch vụ khác do quản lý lỏng lẻo gây ra.

1.10. Đảm bảo tính hợp pháp và chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến các website đăng ký.

1.11. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về quản lý, bảo mật mật khẩu quản lý tên miền đã đăng ký. Trực tiếp theo dõi, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của Chồi Xanh Media.

1.12. Tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và quản lý thông tin điện tử trên Internet hiện hành của Bộ Thông Tin và Truyền Thông và các quy định khác cuả pháp luật. Chịu trách nhiệm pháp lý trước mọi hành vi hoạt động của nhân viên, quản lý trong hoạt động giới thiệu dịch vụ.

1.13. Đối với những công việc khách hàng yêu cầu mà đại lý không đáp ứng được phải thông báo cho Chồi Xanh Media biết để được hỗ trợ. Không được nhân danh Chồi Xanh Media hoặc đại diện của Chồi Xanh Media trong quá trình phối hợp cung cấp dịch vụ tên miền, hosting hoặc thực hiện các công việc khác.

1.14. Quản lý đầy đủ hồ sơ và thông tin chủ thể:

- Có trách nhiệm trong việc quản lý, cập nhật thông tin chủ thể khi chủ thể thay đổi như email, điện thoại, địa chỉ, mã số thuế, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, gửi giấy tờ thay đổi đến Chồi Xanh Media để Chồi Xanh Media cập nhật lại thông tin.

- Nộp bản khai đăng ký tên miền .VN đầy đủ đến Chồi Xanh Media trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký. Thông báo để Chồi Xanh Media gửi giấy chứng nhận tên miền .VN cho đại lý. Trong trường hợp đại lý không gửi đầy đủ bản khai đăng ký, Chồi Xanh Media có quyền từ chối cung cấp giấy chứng nhận mà đại lý phải tự liên hệ với VNNIC để nhận.

1.15. Có trách nhiệm khai báo thông tin tên miền quốc tế và cung cấp thông tin cho khách hàng nắm về trách nhiệm người sử dụng tên miền quốc tế trên trang www.thongbaotenmien.vn

1.16. Sau khi nhận được các thông tin tài khoản của domain và hosting (username, password) thì đại lý phải thay đổi ngay lập tức thông tin mới nhận thành thông tin của người sử dụng. Sau khi đại lý đã thay đổi thông tin, Chồi Xanh Media sẽ không chịu trách nhiệm việc mất domain trong trường hợp người sử dụng để lộ thông tin username và password quản lý do vô tình hay cố ý. Trong trường hợp người sử dụng bị mất thông tin Usename và Password thì đại lý phải báo ngay cho Chồi Xanh Media biết để Chồi Xanh Media có thể giúp đỡ lấy lại Username và Password cho người sử dụng.

1.17. Tuân theo các Qui định sử dụng tại địa chỉ liên kết http://www.daily.choixanh.net/dieu-khoan-su-dung.html

1.18. Chủ động quản trị và backup dữ liệu của tất cả các dịch vụ mà đại lý đã đăng ký để đề phòng những sự cố bất khả kháng. Chồi Xanh Media không chịu bất cứ trách nhiệm nào và không phải bồi thường cho đại lý trong trường hợp dữ liệu của đại lý thuê Chồi Xanh Media lưu giữ hoặc hệ thống bị gián đoạn do hệ thống Chồi Xanh Media gặp các sự cố bất khả kháng: thiên tai, hỏa hoạn... hoặc hệ thống máy chủ hư vật lý phần cứng.

1.19. Đảm bảo người đại diện ký hợp đồng này là người có quyền hoặc đã được ủy quyền của đại lý để ký hợp đồng, chứng từ.

1.20. Đại lý nếu phục vụ khách hàng không tốt, hoặc có yêu cầu của khách hàng, Chồi Xanh Media sẽ chuyển khách hàng về cho nhân viên giao dịch để tiếp tục phục vụ khách hàng.

  • Khách hàng yêu cầu chỉ định làm việc trực tiếp.
  • Hỗ trợ khách hàng không tốt theo đúng trách nhiệm đã nêu trong hợp đồng.
  • Đại lý vi phạm các quy định của pháp luật.
Thiet ke web ChoiXanh.net